Hi ntolovelo khonkhriti i nchumu wo aka swivumbeko swa nkarhi hinkwawo, kambe vaendli va nga tlhela va wu tirhisa ku endla fanichara ya manguva lawa ya le handle. Handle ka ku tiya, mabenci ya khonkhriti, switulu na matafula ya rhetela naswona ya jual kursi kantor tanpa roda tsakisa hi tlhelo ra vuxongi. U nga penda kumbe ku penda nchumu lowu hi muvala wihi na wihi leswaku wu tatisa ndhawu ya wena yo tshama ehandle. Loko khonkhriti yiri ndlela leyi faneleke eka fanichara ya wena yale handle, tsundzuka leswaku yi tika, yiva na ti porous naswona yiva na swivati. Loko mati kumbe swilo leswi nga ni asidi swi nghena ehenhla, fanichara ya wena yi nga ha va ni swivati ni ku n’oka, naswona u ta boheka ku yi siviwa. Ematshan’wini ya concrete ya ntumbuluko, unga tlhela u kuma switirhisiwa leswingana nkatsakanyo wa concrete na fiberglass kumbe resin leswinga tiyisela swinene eka swivati. Hi nyika nhlawulo wo anama wa polymer leyi endliweke hi mavoko na fanichara ya mapulanga ya le handle. Leswi hi endlaka xitirhisiwa xin’wana na xin’wana hi mavoko, u nga tiyiseka eka khwalithi na dizayini yo Manarafurniture.com hlawuleka ya mabenci ya hina, switulu, matafula na swiaki swo khavisa. Anakanya hi mimpfuno ya nchumu wun’wana ni wun’wana leswaku u kuma leswaku ha yini hi dzikisa mianakanyo ya hina eku endleni ka fanichara ya hina hi swilo leswi ematshan’weni ya swin’wana. Poly i nchumu lowu tiyeke swinene eka fanichara ya le handle. Switirhisiwa leswi endliweke kusuka eka polymer leyi nga vuyeleriwaka swi lwisana na ku bola, ku pandzeka, ku rhurhumela na ku nyamalala. Nchumu lowu wukota ku tiyisela mahiselo yotala naswona awu humesi swilo leswinga na khombo hi nkarhi wa maendlelo ya vumaki. Hi leswi swin’wana swa swipfuno leswi engetelekeke swa Papantulispedia fanichara leyi endliweke hi polyethylene. Vaendli va hina va tirhisa swikhomanisi swa nsimbi leyi nga riki na swilo leswi nga onhakiki, swa xiyimo xa le henhla ku endla fanichara ya hina ya poly. Poly yi hlayisa ku hanya na vutshembeki bya yona hi nkarhi wa gamboko ya matimba, mimoya ya matimba na mpfula ya matimba. Yitlhela yikota ku lwisana na ku onhaka ka ndzhongho xikan’we naku hlaseriwa hi switsotswana. Tanihi ku ndlandlamuxiwa kusuka eka plastiki yo olova leyi uyi toloveleke ku yivona eka fanichara yale handle, polymer yitiyile naswona ayi nge goveki kumbe ku tshoveka loko kuri na harga papan tulis whiteboard moya kumbe ku hisa ehandle.